官場:問鼎之路
官場:問鼎之路

官場:問鼎之路

Author:趙成良
Sort:都市
Update:2023年03月22日
Add

趙成良和女友林雪茹相戀四年,卻被女友父親因門不儅戶不對而拆散,趙成良一怒入仕途,從底層小人物做起,步步高陞!

Recent chapters
Popular rec
Source update